מערכות בקרה ואנרגיה

מערכות בקרה ואנרגיה

בוגרי המגמה בתיכון ואלו הממשיכים ללימודים במכללות לטכנאים והנדסאים מבוקשים מאוד לשיבוץ במערך
הטכנולוגי בצה"ל.

התלמידים במגמה לומדים לקראת תעודת בגרות מלאה.
במסגרת עבודתו/ה על הפרויקט התלמיד/ה בונה דגם המדמה מערכת מבוקרת,
הכוללת את מערך הבקרה הדרוש לפעולתה, תוך כדי שימוש ברכיבי פיקוד ובבקרים מתוכנתים.
בעבודתו/ה התלמיד/ה מביא/ה לידי ביטוי את הידע שצבר/ה במערכות הספק, בהמרת
אנרגיה ובמערכות פיקוד ממוחשבות.

קידום פרויקטים ברמת 5 יח"ל לתלמידי יב
הגשת תלמידי י"א ל 3 יח"ל בחשמל.

הנושאים הנלמדים בלימודי היסוד למגמה מקנים לתלמיד תשתית ידע רחבה:
תורת החשמל, מבוא למערכות בקרה ומערכות ספרתיות.
בהתמחות מערכות הספק פיקוד ובקרה הנושאים הנלמדים הם:
המרת אנרגיה, בקרה ומערכות ממוחשבות ומערכות הספק.

הלימודים במגמה מורכבים מלימוד עיוני ולימוד התנסותי.

בוגרי המגמה יכולים להמשיך את לימודיהם לקראת תואר טכנאי או הנדסאי טרם גיוסם לצה"ל,
במסגרת העתודה הטכנולוגית ולהשלים בכך את ההשכלה הנדרשת
לצורך קבלת רישיון חשמלאי טכנאי וחשמלאי הנדסאי.